מגרש בגודל של כ 40,000 מ"ר המיועד לאחסנת מכולות ומבנה בשטח בנוי של כ 15,000 הכולל גלריית אחסון בעומס ל 1.5 טון למ"ר.

לחץ על התמונה כדי לצפות בגודל המקורי